Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

System Wykorzystania Doświadczeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.8] Nauki socjologiczne

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział pracy naukowo-badawczej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • System wykorzystania doświadczeń
  • System Wykorzystania Doświadczeń w Siłach Zbrojnych RP
Data udostępnienia online

2016

Strony (od-do)

125 - 166

Książka

System Lesson Learned w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.13.2.0