Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

System Wykorzystania Doświadczeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.8] Sociology

Year of publication

2016

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • System wykorzystania doświadczeń
  • System Wykorzystania Doświadczeń w Siłach Zbrojnych RP
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

125 - 166

Book

System Lesson Learned w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.13.2.0