Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Dziecko we współczesnych polskich reklamach komercyjnych i społecznych

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.8] Sociology

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dziecko
  • Media masowe
  • Polska
  • Reklama
Pages (from - to)

203 - 219

Book

Współczesny świat dziecka : media i konsumpcja

Points of MNiSW / chapter

20.0