Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Założenie metodologiczne

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.8] Sociology

Year of publication

2016

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

13 - 36

Book

Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.28.1.0