Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Skarżypyty, donosiciele, sygnaliści? : studium socjologiczno-prawne

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.8] Nauki socjologiczne

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Warszawski

Data opublikowania

2018

Liczba stron

265

ISBN

978-83-61493-09-9

URL

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16464

Słowa kluczowe
PL
  • Donos
  • Polska
  • Przestępstwo
  • Zawiadomienie o przestępstwie
Uwagi

Bibliografia na stronach 251-265. Publikacja wydana przy wsparciu finansowym ISNS UW.

Rozdziały
Donosicielstwo i obywatelskie informowanie w opiniach uczestników badania (s. 189-207)
Medialny dyskurs na temat donosicielstwa (s. 209-230)
Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0