Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Myśl operacyjna w operacji Iracka Wolność

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.8] Sociology

Year of publication

2016

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Sztuka operacyjna
  • Siły stabilizacyjne w Iraku
  • Irak
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

77 - 106

Book

Myśl operacyjna w wybranych operacjach XX i XXI wieku : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.27.1.0