Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Założenia metodologiczne

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.8] Sociology

Year of publication

2016

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Konflikty zbrojne
  • Bliski Wschód
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

15 - 34

Book

Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie w XXI wieku - nowe tendencje i zagrożenia : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.11.1.0