Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Maciej Kaźmierczak, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (21)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Istota i wymiar systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzyczypospolitej Polskiej / Zdzisław Malinowski (WW), Ryszard Chrobak (WZiD), Wojciech Nyszk (WZiD), Maciej Kaźmierczak (WZiD), Artur Gniadek // W: System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019 / red. Tomasz Jałowiec (WZiD), Szymon Mitkow, Adam Radomyski, Tomasz Smal, Jarosław Teska, Robert Woźniak - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 11-40

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Przemieszczanie wojsk Sił Zbrojnych RP po drogach publicznych w okresie (czasie) pokoju / Maciej Kaźmierczak (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 10, p. 46-59

  Scholarly article 20
 • 3.
  Wybrane obszary poznania obiektywnie istniejącej rzeczywistości logistyk / Maciej Kaźmierczak (WZiD), Romuald Mańkowski (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 10, p. 260-276

  Scholarly article 20
 • 4.
  Zarządzanie logistyczne w cywilnym transporcie lotniczym artykułów chłodzonych i głęboko mrożonych z zachowaniem zimnego łańcucha dostaw / Maciej Kaźmierczak (WZiD), Jan Szymczyk (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 10, p. 277-300

  Scholarly article 20
 • 5.
  Outsourcing usług logistycznych realizowanych w SZ RP na przykładzie wybranych zadań wykonywanych przez Inspektorat Wsparcia SZ RP / Maciej Kaźmierczak (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 11, p. 155-164

  Scholarly article 8
 • 6.
  Rola i znaczenie potencjału logistycznego w zabezpieczeniu logistycznym wojsk Komponentu Lądowego w operacji na terenie całego kraju / Maciej Kaźmierczak (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 11, p. 181-210

  Scholarly article 8
 • 7.
  Safety in logistics and logistics in safety? Article moot / Maciej Kaźmierczak (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 12, p. 10-15

  Scholarly article 8
 • 8.
  Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia operacji militarnych prowadzonych na terenie kraju i poza jego granicami / Maciej Kaźmierczak (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 12, p. 499-523

  Scholarly article 8
 • 9.
  Zabezpieczenie logistyczne wojsk komponentu lądowego w operacjach połączonych na terenie i poza granicami kraju / Maciej Kaźmierczak (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 224 s.

  Scholarly monograph 100
 • 10.
  Innowacyjne opakowania jako inteligentne rozwiązania na przykładzie branży spożywczej / Maciej Kaźmierczak (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2017, t. 107, nr 2, p. 78-97

  Scholarly article 1
 • 11.
  Kształtowanie się obowiązkowych zapasów ropy naftowej w Polsce / Maciej Kaźmierczak (WZiD) // W: Rezerwy strategiczne : zarys problemu / red. Janusz Płaczek - Dęblin, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2017 - p. 115-148

  Chapter in monograph 20
 • 12.
  Metodologiczne podstawy badań / Maciej Kaźmierczak (WZiD) // W: Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w kontekście wsparcia Polskich Kontyngentów Wojskowych realizujących zadania w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju : praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.2.0 / red. Maciej Kaźmierczak (WZiD) - Warszawa, Polska , 2017 - p. 11-22

  Chapter of research work
 • 13.
  Możliwości pozyskiwania zewnętrznych zasobów logistycznych w procesie zabezpieczenia materiałowego wojsk podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych / Maciej Kaźmierczak (WZiD) // W: Możliwości wykorzystania zasobów zewnętrznych w procesach zabezpieczenia logistycznego SZ RP, w czasie szkolenia i operacji reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza] : [kod pracy: II.2.7.3.0] / red. Stanisław Smyk (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 24-32

  Chapter of research work
 • 14.
  Operacje obronne prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Maciej Kaźmierczak (WZiD) // W: Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia operacji militarnych prowadzonych na terenie kraju praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.1.0 / red. Maciej Kaźmierczak (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 22-46

  Chapter of research work
 • 15.
  Polskie Kontyngenty Wojskowe w siłach wojskowych UE i NATO / Maciej Kaźmierczak (WZiD) // W: Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w kontekście wsparcia Polskich Kontyngentów Wojskowych realizujących zadania w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju : praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.2.0 / red. Maciej Kaźmierczak (WZiD) - Warszawa, Polska , 2017 - p. 23-47

  Chapter of research work
 • 16.
  Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia operacji militarnych prowadzonych na terenie kraju praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.1.0 / red. Maciej Kaźmierczak (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 130 s.

  Research work
 • 17.
  Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w kontekście wsparcia Polskich Kontyngentów Wojskowych realizujących zadania w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju : praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.2.0 / red. Maciej Kaźmierczak (WZiD) - Warszawa, Polska , 2017 - 119 s.

  Research work
 • 18.
  Właściwości zabezpieczenia logistycznego wojsk we współczesnych operacjach prowadzonych poza granicami kraju : wybrane aspekty / Maciej Kaźmierczak (WZiD), Dariusz Grala (WZiD) // W: Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w kontekście wsparcia Polskich Kontyngentów Wojskowych realizujących zadania w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju : praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.2.0 / red. Maciej Kaźmierczak (WZiD) - Warszawa, Polska , 2017 - p. 48-89

  Chapter of research work
 • 19.
  Właściwości zabezpieczenia logistycznego wojsk we współczesnych operacjach : (wybrane aspekty) / Maciej Kaźmierczak (WZiD), Krzysztof Zadorożny (WZiD) // W: Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia operacji militarnych prowadzonych na terenie kraju praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.1.0 / red. Maciej Kaźmierczak (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 47-97

  Chapter of research work
 • 20.
  Zabezpieczenie logistyczne stanowiska dowodzenia (SD) poziomu taktycznego na szczeblu brygady / Maciej Kaźmierczak (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2017, nr 4 (24), p. 75-90

  Scholarly article 6
 • 21.
  Poradnik logistyczny do ćwiczeń i treningów sztabowych : związek taktyczny, oddział, pododdział / Dariusz Grala (WZiD), Marcin Gromek (WW), Maciej Kaźmierczak (WZiD), Zdzisław Malinowski (WW), Adam Jan Pańczuk (WW), Witold Słomiany (WZiD) / red. Maciej Kaźmierczak (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 321 s.

  Scholarly textbook / script