Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Logistyka w ujęciu ekonomii instytucjonalnej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Rocznik: 2021 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Ekonomia
  • Gospodarka narodowa
  • Instytucjonalizm
  • Logistyka
  • Logistyka gospodarcza
Streszczenie

PL Ekonomia instytucjonalna pojawiła się w Stanach Zjednoczonych już ponad sto lat temu. Amerykańscy ekonomiści w odróżnieniu od europejskich w małym stopniu koncentrowali uwagę na rozważaniach teoretycznych, natomiast intensywniej skupiali się na wyciąganiu wniosków, które mogły mieć praktyczne zastosowanie w polityce gospodarczej. Logistyka w ujęciu instytucjonalnym wiąże się z aspektem organizacyjnej integracji działań (czynności) logistycznych, a w gospodarce narodowej funkcjonuje w postaci kilku strategii. Głównymi wyznacznikami jej działania są zespoły metod i teorii, które odgrywają w logistyce istotną rolę. Celem artykułu jest rozpoznanie i analiza wpływu ekonomicznych determinant funkcjonowania logistyki w gospodarce narodowej w ujęciu ekonomii instytucjonalnej. Głównym problemem badawczym artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: „Jakie ekonomiczne determinanty decydują o funkcjonowaniu logistyki w gospodarce narodowej?”.

Strony (od-do)

12 - 25

DOI

10.33226/1231-2037.2021.4.2

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/logistyka-w-ujeciu-ekonomii-instytucjonalnej,a2114573327

Uwagi

Bibliografia, netografia; JEL: A12

Punktacja MNiSW / czasopismo

40