Processing may take a few seconds...

Article

Title

Przemieszczanie wojsk Sił Zbrojnych RP po drogach publicznych w okresie (czasie) pokoju

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN The movement of the Polish Armed Forces troop on the public roads in the peacetime

Year of publication

2019

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2019 | Journal number: nr 10

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Potencjał logistyczny
  • Przemieszczenie wojsk
EN
  • Armed forces
  • Logistic potential
  • Transport and movement
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

46 - 59

DOI

10.33226/1231-2037.2019.10.5

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/numery-czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka-nr-102019,p2109138558

Comments

Zawiera streszczenie w języku angielskim.

License type

other

Points of MNiSW / journal

20

Publication indexed in

BazEkon | BazTech