Processing may take a few seconds...

Article

Title

Rola i znaczenie potencjału logistycznego w zabezpieczeniu logistycznym wojsk Komponentu Lądowego w operacji na terenie całego kraju

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN The role and importance of logistics potential in logistic security of the Land Component Troops in the operation in the country

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Infrastruktura
  • Logistyka
  • Wojsko
Date of online publication

2018 (Date presumed)

Pages (from - to)

181 - 210

Presented on

Krajowa Konferencja Naukowa pod patronatem Szefa Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego Wielowymiarowość współczesnej logistyki, 6-7.11.2018, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]