Processing may take a few seconds...

Article


Title

Rozwój e-commerce w Polsce i jego wpływ na logistykę (cz. 2)

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance
[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2021 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Handel elektroniczny
  • Logistyka
  • Obsługa klienta
  • Polska
  • Sklepy internetowe
  • Usługi kurierskie
Abstract

PL Handel w Polsce od wielu lat podlega dynamicznym zmianom. Duży wpływ na taki stan rzeczy miał i ma coraz większy dostęp do Internetu, a co za tym idzie, pojawienie się nowych możliwości dotyczących zawierania transakcji handlowych z pominięciem bezpośredniego kontaktu sprzedającego i klienta. Ułatwienia związane ze sprzedażą i kupnem to nie jedyne zalety odgrywającego coraz większą rolę e-handlu (e-commerce). Wraz ze zwiększającą się liczbą transakcji w handlu internetowym dynamiczny rozwój notuje logistyka, bez której żaden rodzaj handlu nie mógłby istnieć. Mowa tu zarówno o transporcie dóbr, jak i przepływie informacji, które dzięki wykorzystaniu Internetu błyskawicznie docierają od sprzedawcy do klienta.

EN Trade in Poland has been changing dynamically for many years. This state of affairs was largely influenced by the increasing access to the Internet, and hence the emergence of new opportunities for concluding commercial transactions without direct contact between the seller and the customer. Facilitations related to selling and buying are not the only advantages of the increasingly important e-commerce. Along with the increasing number of transactions, the dynamic development is noted in logistics, without which no type of trade could exist. It is about both the transport of goods and the flow of information that, thanks to the use of the Internet, quickly reach the customer from the seller.

Pages (from - to)

50 - 61

DOI

10.33226/1231-2037.2021.4.6

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/rozwoj-e-commerce-w-polsce-i-jego-wplyw-na-logistyke-cz-2,a1173567218

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 60-61; JEL: A12, L81

Ministry points / journal

40.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0