Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Rozwój e-commerce w Polsce i jego wpływ na logistykę (cz. 2)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.1] Ekonomia i finanse
[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Rocznik: 2021 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Handel elektroniczny
  • Logistyka
  • Obsługa klienta
  • Sklepy internetowe
  • Usługi kurierskie
Streszczenie

PL Handel w Polsce od wielu lat podlega dynamicznym zmianom. Duży wpływ na taki stan rzeczy miał i ma coraz większy dostęp do Internetu, a co za tym idzie, pojawienie się nowych możliwości dotyczących zawierania transakcji handlowych z pominięciem bezpośredniego kontaktu sprzedającego i klienta. Ułatwienia związane ze sprzedażą i kupnem to nie jedyne zalety odgrywającego coraz większą rolę e-handlu (e-commerce). Wraz ze zwiększającą się liczbą transakcji w handlu internetowym dynamiczny rozwój notuje logistyka, bez której żaden rodzaj handlu nie mógłby istnieć. Mowa tu zarówno o transporcie dóbr, jak i przepływie informacji, które dzięki wykorzystaniu Internetu błyskawicznie docierają od sprzedawcy do klienta.

Strony (od-do)

50 - 61

DOI

10.33226/1231-2037.2021.4.6

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/rozwoj-e-commerce-w-polsce-i-jego-wplyw-na-logistyke-cz-2,a1173567218

Uwagi

Bibliografia, netografia; JEL: A12, L81

Punktacja MNiSW / czasopismo

40,0