Processing may take a few seconds...

Article


Title

Rozwój e-commerce w Polsce i jego wpływ na logistykę (cz. 2)

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance
[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2021 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Handel elektroniczny
  • Logistyka
  • Obsługa klienta
  • Sklepy internetowe
  • Usługi kurierskie
Abstract

PL Handel w Polsce od wielu lat podlega dynamicznym zmianom. Duży wpływ na taki stan rzeczy miał i ma coraz większy dostęp do Internetu, a co za tym idzie, pojawienie się nowych możliwości dotyczących zawierania transakcji handlowych z pominięciem bezpośredniego kontaktu sprzedającego i klienta. Ułatwienia związane ze sprzedażą i kupnem to nie jedyne zalety odgrywającego coraz większą rolę e-handlu (e-commerce). Wraz ze zwiększającą się liczbą transakcji w handlu internetowym dynamiczny rozwój notuje logistyka, bez której żaden rodzaj handlu nie mógłby istnieć. Mowa tu zarówno o transporcie dóbr, jak i przepływie informacji, które dzięki wykorzystaniu Internetu błyskawicznie docierają od sprzedawcy do klienta.

Pages (from - to)

50 - 61

DOI

10.33226/1231-2037.2021.4.6

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/rozwoj-e-commerce-w-polsce-i-jego-wplyw-na-logistyke-cz-2,a1173567218

Comments

Bibliografia, netografia; JEL: A12, L81

Points of MNiSW / journal

40.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0