Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia operacji militarnych prowadzonych na terenie kraju i poza jego granicami

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Territorial logistics system in the aspect of support military operation performed within the country area and abroad

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Rocznik: 2018 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Działania operacyjne
  • Kontyngenty wojskowe
  • Systemy logistyczne
  • Zabezpieczenie logistyczne
Streszczenie

PL Streszczenie w języku angielskim

Data udostępnienia online

2018 (Data domniemana)

Strony (od-do)

499 - 523

Uwagi

Artykuł na płycie CD

Zaprezentowany na

X Konferencja Naukowa Logistyka Morska "LogMare 2018", 11-13.10.2018, Gdynia, Polska

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / czasopismo

8,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

8,0