Processing may take a few seconds...

Article

Title

Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia operacji militarnych prowadzonych na terenie kraju i poza jego granicami

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN Territorial logistics system in the aspect of support military operation performed within the country area and abroad

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 12

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania operacyjne
  • Kontyngenty wojskowe
  • Systemy logistyczne
  • Zabezpieczenie logistyczne
Date of online publication

2018 (Date presumed)

Pages (from - to)

499 - 523

Comments

Artykuł na płycie CD

Presented on

X Konferencja Naukowa Logistyka Morska "LogMare 2018", 11-13.10.2018, Gdynia, Polska

License type

other

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]