Processing may take a few seconds...

Article

Title

Zarządzanie logistyczne w cywilnym transporcie lotniczym artykułów chłodzonych i głęboko mrożonych z zachowaniem zimnego łańcucha dostaw

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance
[5.6] Learning about management and quality

Title variant

EN Logistic management in the civil air transport chilled abd deep frozen articles with maintaining the supply chain

Year of publication

2019

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2019 | Journal number: nr 10

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Łańcuch dostaw
  • Transport lotniczy
  • Żywność
EN
  • Air transport
  • Food
  • Logistic
  • Management
Abstract

PL Transport żywności głęboko mrożonej i chłodzonej w dzisiejszych czasach nie sprawia większych trudności. Nie ma problemu transportowego z sezonowością produktów, jednak ze względu na ich organoleptyczne funkcje stosuje się głębokie mrożenie w zimnym łańcuchu dostaw. Zachowanie zimnego łańcucha dostaw ma wpływ, na jakość żywności, którą konsumujemy. Żywność głęboko mrożona długo utrzymuje swoją świeżość oraz walory smakowe. Transport żywności drogą powietrzną zapewniony jest poprzez użycie suchego lodu, który jest doskonałym chłodziwem. Dzięki niemu transport odbywa się w kontrolowanych warunkach w stałej temperaturze. Łańcuch chłodniczy to zachowanie odpowiednich i niezmiennych warunków w jakich muszą znajdować się głęboko mrożone i chłodzone produkty żywnościowe. Celem artykułu jest przedstawienie całej złożoności procesu transportowego artykułów chłodzonych i mrożonych z zachowaniem zimnego łańcucha dostaw w transporcie lotniczym. Pokazanie różnorodności infrastruktury, która determinuje sprawność procesu przewozowego oraz rolę osób uczestniczących w łańcuchu dostaw.

EN These days transporting deep-frozen and chilled food does not cause any problems. There is no transport problem with seasonality products, however, due to their organoleptic functions, deep freezing in a cold supply chain is applied. Maintaining a cold supply chain affects the quality of the food we consume. Deepfrozen food maintains its freshness and taste for a long time. Food transport by air is provided by the use of dry ice, which is an excellent coolant. Thanks to it, transport takes place under controlled conditions at a constant temperature. The cold chain means maintaining the proper and unchanging conditions in which deep frozen and cooled food products must stay. The aim of this paper is to presents transport documents, infrastructure and air transport units. The article shows what hygiene and sanitary conditions should be maintained for this type of food.

Pages (from - to)

277 - 300

URL

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171582938?q=3eb98191-9d25-423f-abf9-500ff81ee9f2$2&qt=IN_PAGE

Comments

Artykuł dostępny na płycie CD, stanowiącej integralną część numeru GMIL 10/2019. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Presented on

Wielowymiarowość współczesnej logistyki - Transport w systemie gospodarczo-obronnym Rzeczpospolitej Polskiej, 14-15.11.2019, Warszawa, Polska

License type

other

Points of MNiSW / journal

40

Publication indexed in

BazEkon | BazTech