Processing may take a few seconds...

Article

Title

Zarządzanie logistyczne w cywilnym transporcie lotniczym artykułów chłodzonych i głęboko mrożonych z zachowaniem zimnego łańcucha dostaw

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.1 Economics and finance
5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN Logistic management in the civil air transport chilled abd deep frozen articles with maintaining the supply chain

Year of publication

2019

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2019 | Journal number: nr 10

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Łańcuch dostaw
  • Transport lotniczy
  • Żywność
EN
  • Air transport
  • Food
  • Logistic
  • Management
Pages (from - to)

277 - 300

URL

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171582938?q=3eb98191-9d25-423f-abf9-500ff81ee9f2$2&qt=IN_PAGE

Comments

Artykuł dostępny na płycie CD, stanowiącej integralną część numeru GMIL 10/2019. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Presented on

Wielowymiarowość współczesnej logistyki - Transport w systemie gospodarczo-obronnym Rzeczpospolitej Polskiej, 14-15.11.2019, Warszawa, Polska

License type

other

Points of MNiSW / journal

20

Publication indexed in

BazEkon | BazTech