Processing may take a few seconds...

Article


Title

Innowacyjne opakowania jako inteligentne rozwiązania na przykładzie branży spożywczej

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Innovative packages as smart solutions in the food industry

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 107 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Innowacyjność
  • Opakowania
  • Opakowania aktywne i inteligentne
  • Żywność
Abstract

PL Procesy takie jak informatyzacja, globalizacja czy wzrost konsumpcji mają wpływ na rozwój wielu rynków, ale przede wszystkim widoczne są w branży opakowaniowej. Przedsiębiorstwa muszą sprostać wyzwaniom, jakie stawia im gospodarka i zachodzące w niej zmiany. Opakowanie XXI wieku powinno spełniać określone funkcje i odpowiadać na wymagania, jakie są im stawiane. Biorą się one głównie z obszarów, z jakimi mają styczność: marketing, ekologia, logistyka oraz użyteczność. Można więc mówić, że nowe technologie dają nowe możliwości. Tak samo jest i w przypadku opakowań. Jako konsumenci jesteśmy w stanie zauważyć proces ewaluacji tych wyrobów. Postępujący proces technologiczny i możliwości wykorzystania nowych materiałów stwarzają bardziej komfortowe warunki do wytwarzania nowoczesnych opakowań, zwłaszcza tzw. opakowań „inteligentnych”. Celem artykułu jest przedstawienie klasyfikacji i podstawowych funkcji opakowań oraz wymagań, jakie są przed nimi stawiane. Ponadto pokazanie nowych, innowacyjnych rozwiązań dotyczących opakowań „inteligentnych” występujących w branży spożywczej.

EN Processes such as computerisation, globalisation, and consumption growth affect the development of many markets. This phenomenon is noticeable above all in the package branch. Firms have to face the challenges of the evolving economy. The 21st century’s package should have some particular functionalities. It should also fulfil some specific requirements. These requirements refer to: marketing, ecology, logistics, and utility. Thus, the conclusion might be drawn that the new technologies give some new opportunities. This refers also to the packages. As customers, we can observe the evolution of these items. The developing technology along with the usage of new materials facilitate the production of modern packages, especially those that are “smart”. The aim of this paper is: to present the classification and the basic functions of the packages and to indicate the requirements of the packages. Some innovative “smart package” solutions implemented in the food industry are also described.

Date of online publication

26.10.2017

Pages (from - to)

78 - 97

DOI

10.5604/01.3001.0010.7971

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6e7151c9-d7cb-42d3-9516-1f1f1b4bd385?q=bwmeta1.element.baztech-9431a3ac-3907-4174-b91f-3ed93e3f97cc;4&qt=CHILDREN-STATELESS

Presented on

Wielowymiarowość współczesnej logistyki, 26.04.2017, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

1.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

1.0

Publication indexed in

BazTech