Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, organization = all organisational units, type = Articles, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (11)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Jawność życia publicznego jako konstytucyjna reguła dostępu do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP) // Przegląd Prawa Konstytucyjnego - 2020, nr 1(53), p. 299-316

  Scholarly article 40
 • 2.
  Treści cyfrowe jako przedmiot obrotu gospodarczego - zagadnienia definicyjne. / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP) // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny - 2020, nr 2 (9), p. 111-128

  Scholarly article 5
 • 3.
  Cyberbezpieczeństwo - zagadnienia definicyjne / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP) // Cybersecurity and Law - 2019, nr 2(2), p. 7-23

  Scholarly article 5
 • 4.
  Cybersecurity as a premise for restrictions of the right to privacy as a constitutional value / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) // Przegląd Prawa Konstytucyjnego - 2019, nr 5, p. 299-318

  Scholarly article 40
 • 5.
  Responsibility on the network - the diagnosis of the current state / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // Cybersecurity and Law - 2019, nr 1 (1), p. 73-91

  Scholarly article 5
 • 6.
  Rozwój nowoczesnych technologii w kontekście procesu stanowienia prawa na przykładzie strategii AI / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP) // Teka Komisji Prawniczej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie - 2019, t. XII, nr 2, p. 53-71

  Scholarly article 40
 • 7.
  Bezpieczeństwo prawne danych osobowych w nowych warunkach cyfrowych / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (WBN) // Zeszyty Naukowe KUL - 2018, t. 61, nr 1, p. 179-196

  Scholarly article 1
 • 8.
  Cyberprzestępczość jako paradygmat pojęcia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) // Wojskowy Przegląd Prawniczy - 2016, nr 3, p. 46-64

  Scholarly article 5
 • 9.
  Otwartość zasobów jako zadanie administracji publicznej : zagadnienia definicyjne / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) // Themis Polska Nova - 2016, nr 2, p. 134-151

  Scholarly article 4
 • 10.
  The European Union's cultural policy : the new tasks? / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) // Przegląd Strategiczny - 2016, nr 9, p. 327-340

  Scholarly article 8
 • 11.
  Wyłączenia szczególne w stosowaniu zamówień publicznych w działalności audiowizualnej / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) // Państwo i Prawo. Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN - 2016, nr 4, p. 74-85

  Scholarly article 13