Processing may take a few seconds...

Article


Title

The Commercialisation of Research and Development Results for Cybersecurity

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz cyberbezpieczeństwa

Year of publication

2022

Published in

Cybersecurity and Law

Journal year: 2022 | Journal number: nr 2(8)

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • Commercialisation
  • Cybersecurity
  • Intelectual property
  • Scientific research
PL
  • Badania naukowe
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Komercjalizacja
  • Komercjalizacja wyników badań naukowych
  • Prawo autorskie
Abstract

EN Under current legislation, an institution of higher education may only form single-person companies (special purpose vehicles) for the purpose of indirect commercialisation, consisting in subscribing to or acquiring shares in companies or subscribing to subscription warrants entitling them to acquire shares in companies to implement or prepare for the application of the results of scientific research or the related know-how. The results of scientific research may contribute to improving cybersecurity.

PL Ustawodawca wskazuje, że uczelnia w celu komercjalizacji pośredniej polegającej na obej- mowaniu lub nabywaniu udziałów lub akcji w spółkach lub obejmowaniu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami może tworzyć wyłącznie jednoosobowe spółki kapitałowe (spółki celowe). Wyniki działalności naukowej mogą służyć m.in. poprawie cyberbezpieczeństwa.

Date of online publication

04.11.2022

Pages (from - to)

7 - 16

URL

http://www.cybersecurityandlaw.com/pdf-156088-82872?filename=Cybersecurity%20and%20Law%20Nr.pdf

Comments

Bibliografia na stronie 16.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

04.11.2022 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

70.0