Processing may take a few seconds...

Article


Title

Cybersecurity as a Premise for Restrictions of the Right to Privacy as a Constitutional Value

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Cyberbezpieczeństwo jako przesłanka ograniczeń prawa do prywatności jako wartości konstytucyjnej

Year of publication

2019

Published in

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

Journal year: 2019 | Journal number: nr 5 (51)

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
  • Filozofia prawa
  • Prawo do prywatności
  • Prawo konstytucyjne
  • Teoria prawa
Pages (from - to)

299 - 318

DOI

10.15804/ppk.2019.05.21

URL

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7d4074b7-d08b-4f58-a795-af2f33b22fcf

Comments

Bibliografia na stronie 318. Streszczenie w języku polskim

Points of MNiSW / journal

40.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

100.0