Processing may take a few seconds...

Article

Title

Cybersecurity as a premise for restrictions of the right to privacy as a constitutional value

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Title variant

PL Cyberbezpieczeństwo jako przesłanka ograniczeń prawa do prywatności jako wartości konstytucyjnej

Year of publication

2019

Published in

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

Journal year: 2019 | Journal number: nr 5

Article type

scholarly article

Publication language

english

Keywords
EN
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
  • Filozofia prawa
  • Prawo do prywatności
  • Prawo konstytucyjne
  • Teoria prawa
Pages (from - to)

299 - 318

Comments

Bibliografia na stronie 318. Streszczenie w języku polskim

Points of MNiSW / journal

40