Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wyłączenia szczególne w stosowaniu zamówień publicznych w działalności audiowizualnej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2016

Published in

Państwo i Prawo. Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Journal year: 2016 | Journal number: nr 4

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polska
  • Prawo
  • Środki masowego przekazu
  • Zamówienia publiczne
Pages (from - to)

74 - 85

URL

http://czytelniaonline.pl/magazine/16777547/2016/4/toc

Points of MNiSW / journal

13

Unified list of scientific journals 2013-2016

13

Publication indexed in

Erih Plus