Processing may take a few seconds...

Article


Title

Ethics and law in biotechnological inventiveness on the example of human genetic engineering

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Etyka i prawo w wynalazczości biotechnologicznej na przykładzie inżynierii genetycznej człowieka

Year of publication

2020

Published in

Medyczna Wokanda

Journal year: 2020 | Journal number: MW 14

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • Ethics and law in biotechnological inventiveness
  • Human genetic engineering
PL
  • Etyka
  • Człowiek
  • Genetyka-stosowanie
  • Prawo
Abstract

EN These issues touch on the very delicate questions of interfering from the earthly order into human nature. In this subject of legal regulation, one should always seek answers to questions about acceptable boundaries of the interference of technology in human life.

PL Zagadnienia te dotykają bardzo delikatnych kwestii ingerencji świata fizycznego w ludzką naturę. W tak ujętej regulacji prawnej należy zawsze szukać odpowiedzi na pytania o dopuszczalne granice ingerencji technologii w życie człowieka.

Date of online publication

2020

Pages (from - to)

115 - 125

DOI

10.32055/mw.2020.14.9

URL

https://nil.org.pl/uploaded_files/1604408333_09-chalubinska-jankiewicz.pdf

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

20.0