Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Medyczna Wokanda

Editors

Journal unique ID

1001408

Publisher name

Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764Warszawa

Editorship

prof. zw. dr hab. n. med. Jerzy Sowiński (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań)

Domains

PL Prawo | Nauki medyczne

ISSN

2081-4143

Publication frequency

half-yearly

URL

https://wil.org.pl/medyczna-wokanda/

Comments

Czasopismo naukowe „Medyczna Wokanda”, wydawane jest od 2010 r. przez Naczelną Izbę Lekarską. W latach 1999–2003 ukazywał się „Biuletyn Informacyjny Sądów Lekarskich i Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej”. Inicjatorem wydawania tego pisma naukowego był Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej prof. Krzysztof Linke, wsparty przez dr. hab. Romualda Krajewskiego, ówczesnego Prezesa Naczelnego Sądu Lekarskiego. Czasopismo, zarejestrowane i wydawane było jako półrocznik i zajmowano się – zgodnie z nazwą – problematyką lekarskiej odpowiedzialności zawodowej. Do współpracy udało się pozyskać wielu cenionych i uznanych autorów pośród prawników i lekarzy, a skład samej rady naukowej musiał budzić uznanie. Niestety ze względu na kłopoty finansowe, po ukazaniu się 9 numerów pismo przestało być wydawane. Pomysł redagowania czasopisma naukowego poświęconego tej problematyce nie umarł i powrócił w odmienionej postaci jako „Medyczna Wokanda”. Dzięki pomocy wielu osób, z ówczesnym Prezesem NRL drem Konstantym Radziwiłłem na czele, Prezydium NRL przyjęło uchwałę nr 2/09/P-V z dnia 9 stycznia 2009 r. o wydawaniu tego rocznika. Obowiązki wydawcy wzięła na siebie Naczelna Izba Lekarska, co dodało pismu splendoru i zapewniło prawdziwie ogólnopolski charakter.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2020 5.0 ---