Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Otwartość zasobów jako zadanie administracji publicznej : zagadnienia definicyjne

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Year of publication

2016

Published in

THEMIS POLSKA NOVA

Journal year: 2016 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Digitalizacja
  • Implementacja dyrektywy Unii Europejskiej
  • Interes społeczny
  • Polska
  • Prawo do informacji publicznej
  • Prawo wspólnotowe europejskie
  • Unia Europejska (UE)
Pages (from - to)

134 - 151

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Ministry points / journal

4.0