Processing may take a few seconds...

Article


Title

Otwartość zasobów jako zadanie administracji publicznej : zagadnienia definicyjne

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2016

Published in

THEMIS POLSKA NOVA

Journal year: 2016 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Digitalizacja
  • Implementacja dyrektywy Unii Europejskiej
  • Interes społeczny
  • Polska
  • Prawo do informacji publicznej
  • Prawo wspólnotowe europejskie
  • Unia Europejska (UE)
Pages (from - to)

134 - 151

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Points of MNiSW / journal

4.0