Processing may take a few seconds...

Journal

Title

THEMIS POLSKA NOVA

Editors

Journal unique ID

1002112

Publisher name

Wydawnictwo Adam Marszałek

Editorship

Adres redakcji: Wydział Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ul. Chodakowska 19/31, 03–815 Warszawa e-mail: jmwsobczak@gmail.com tel. +48 22 517 96 31, +48 22 517 96 07

Domains

PL Prawo i wymiar sprawiedliwości

ISSN

2084-4522

Publication frequency

half-yearly

URL

http://themis.swps.edu.pl/o-czasopismie/

Comments

„Themis Polska Nova” to przedsięwzięcie wydawnicze Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Czasopismo prawnicze obejmujące swoim zasięgiem rzeczowym cały system prawny, poświęcone przede wszystkim zagadnieniom prawa medycznego, ochrony zabytków, prawa własności intelektualnej, a także całościowemu spektrum analizy prawniczej.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2016 4.0 ---