Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Disinformation - and what else?

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Title variant

PL Dezinformacja - i co jeszcze?

Year of publication

2021

Published in

Cybersecurity and Law

Journal year: 2021 | Journal number: nr 2(6)

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • Astroturfing
  • Digitisation
  • Information society
PL
  • Dezinformacja
  • Informatyzacja
  • Komunikacja społeczna
  • Społeczeństwo informacyjne
Abstract

EN The fundamental element of safety and of the presence of a sense of security is their being communicated to the public, which precedes development based on common perceptions and interpretations of the surrounding reality. With the development of societies, the progress of digitalisation in the field of communication, and the smooth transmission of information and data, the individualisation and specialisation of communications leading to comletely new forms of activity, and social media and messages which are not addressed to the public, have become increasingly important. This refers to all events and phenomena in the public sphere, and its impact on civic life, the manner of its assessment, and the narrative which is considered to be true by certain social groups or societies, as they can identify themcelves with it, and, finally, treat it as their own - post truth.

PL Podstawowym elementem zarówno bezpieczeństwa, jak i braku poczucia niepewności jest informowanie o nich społeczeństwa, co poprzedza rozwój oparty o wspólne wyobrażenia i interpretację otaczającej rzeczywistości. Wraz z rozwojem społeczeństwa, postępem cyfryzacji w sferze komunikacji oraz łatwością przekazywania informacji i danych coraz większego znaczenia nabiera kwestia zindywidualizowanego i wyspecjalizowanego przekazu prowadząca do zupełnie nowych form aktywności, a także media społecznościowe i przekaz, który nie jest skierowany do ogółu społeczeństwa. Dotyczy to wszelkich wydarzeń i zjawisk zachodzących w sferze publicznej, ich oddziaływania na tę sferę oraz sposobu oceny, a także narracji budowanej i uznawanej za wiarygodną przez określone grupy społeczne czy społeczności, z którą mogą się one utożsamiać, a w końcu traktować jak własną - postprawdę.

Date of online publication

09.03.2022

Pages (from - to)

9 - 19

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / journal

70.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

70.0