Processing may take a few seconds...

Article

Title

Treści cyfrowe jako przedmiot obrotu gospodarczego - zagadnienia definicyjne.

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2020

Published in

Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny

Journal year: 2020 | Journal number: nr 2 (9)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Digitalizacja
  • Konsumenci
  • Prawo cywilne
  • Własność wirtualna
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

111 - 128

DOI

https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/65/00.pdf

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

5