Processing may take a few seconds...

Article


Title

Cyberprzestępczość jako paradygmat pojęcia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2016

Published in

Wojskowy Przegląd Prawniczy

Journal year: 2016 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
Pages (from - to)

46 - 64

Points of MNiSW / journal

5.0