Processing may take a few seconds...

Article


Title

Prawo do prywatności jednostki w czasach pandemii

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN The individual right to privacy during the pandemic

Year of publication

2020

Published in

Cybersecurity and Law

Journal year: 2020 | Journal number: nr 1(3)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • COVID-19
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Pandemia
  • Prywatność
EN
  • COVID-19
  • Cybersecurity
  • Pandemic
  • Privacy
Abstract

PL Prawodawca międzynarodowy wyraźnie przewiduje, że każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego, rodzinnego, swojego mieszkania czy też swojej korespondencji. Polska konstytucja również chroni prawo do prywatności, stanowiąc że każdy ma prawo do prywatności, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. W dobie COVID-19 nabiera ono nowego znaczenia. Bezpieczeństwo zdrowotne w dobie pandemii jest tą wartością, która podlega szczególnej ochronie. W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 zdecydowana część działalności społecznej, a także zawodowej została przeniesiona do cyberprzestrzeni. To tutaj prywatność obecnie jest szczególnie zagrożona.

EN The international legislator clearly states that everyone has the right to privacy as regards their private and family life, residence or correspondence. That Constiution of the Republic of Poland also safeguards the right to privacy, stipulating that everyone has the right to enjoy legal protection of their private and family life, dignity and good name, and to deciode about their personal life. However, during the COVID -19 pandemic, the right to privacy has acquired a new meaning. Health security is under special procetion in the time of the pandemic. Due to the threats posed by the spread of the SARS-CoV-2 virus, a major part of the social and professional activity was transferred to cyberspace which is where privacy is particularly endanngered.

Pages (from - to)

8 - 23

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

70.0