Processing may take a few seconds...

Article


Title

The access to the ICT Network as a Public Task of Local Government

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Dostęp do sieci ICT jako zadania publicznego samorządu lokalnego

Year of publication

2021

Published in

Lex Localis-Journal of Local Self-Government

Journal year: 2021 | Journal volume: Vol. 19 | Journal number: No. 1

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • Access to ICT network
  • Cybersecurity
  • Human rights
  • Local government
  • Telecommunications access
Abstract

EN The purpose of this paper is to describe the duties of local government units under the legal conditions related to access to the ICT network in Poland. Establishing public-private partnerships in the telecommunications sector, which is a field closely tied with cybersecurity, seems inevitable and necessary. The need to cooperate is the consequence of the development of information and communication technologies, which leads to their increasingly wide application in all aspects of social life. The tasks of local government involving network access have become key to the process of broadband network development. That is why public funding becomes particularly important in its absence, justified by the need to provide conditions for internet access as a human right. This has

PL Celem niniejszego dokumentu jest opisanie obowiązków jednostek samorządu terytorialnego na warunkach prawnych związanych z dostępem do sieci ICT w Polsce. Ustanowienie partnerstw publiczno-prywatnych w sektorze telekomunikacyjnym, które jest dziedziną ściśle związaną z bezpieczeństwem cybernetycznym, wydaje się nieuniknione i konieczne. Potrzeba współpracy jest konsekwencją rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, co prowadzi do ich coraz szerszego zastosowania we wszystkich aspektach życia społecznego. Zadania samorządu terytorialnego związane z dostępem do sieci stały się kluczem do procesu rozwoju sieci szerokopasmowej. Dlatego też finansowanie publiczne staje się szczególnie ważne w przypadku jego braku, uzasadnione potrzebą zapewnienia warunków dostępu do internetu jako prawa człowieka. Stało się to szczególnie aktualne, ponieważ stoimy przed wyzwaniami COVID-19.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

175 - 195

URL

http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/1491

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

100.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

100.0

Impact Factor

0.660