Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = all organisational units, type = all types, discipline = history, publications from years 2016 - 2021, sort by = publication date descending

Search results (176)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  6 Pułk Ułanów Kaniowskich / Juliusz Tym (WW) / Warszawa, Polska : Edipresse Polska S.A., Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii, 2020 - 47 s.

  Popular science book
 • 2.
  Absolwenci wyższych studiów wojskowych – dowódcy związków operacyjnych Wojska Polskiego w kampanii 1939 roku : wstęp do analizy / Marek Piotr Deszczyński (IHW) // W: "... oddanie Służbie bez reszty". Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w stulecie jej utworzenia (1919-2019) / red. Ryszard Parafianowicz (IHW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 283-300

  Chapter in monograph / paper 20
 • 3.
  "Antykariery" absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej w Polsce po 1945 roku. / Franciszek Dąbrowski (IHW) // W: "... oddanie Służbie bez reszty". Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w stulecie jej utworzenia (1919-2019) / red. Ryszard Parafianowicz (IHW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 145-162

  Chapter in monograph / paper 20
 • 4.
  Dlaczego wpływ analiz wywiadowczych na działania państwa jest ograniczony? / Józef Kozłowski (IHW) // Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa - 2020, nr 2 (3) / 2017, p. 4-24

  Scholarly article 5
 • 5.
  Działalność proukraińska duchowieństwa greckokatolickiego na terenie Łemkowszczyzny w latach 1935-1939 w świetle raportów wojewody krakowskiego i lwowskiego / Grzegorz Wnętrzak (IHW) // W: Na pograniczach. Dylematy społeczne i kulturowe pogranicza. Tom XIII / red. Piotr Frączek, Jolanta Katarzyna Karolczuk - Sanok, Polska : Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka, 2020 - p. 65-93

  Chapter in monograph 5
 • 6.
  Dzieje 7. Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich / Juliusz Tym (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Tetragon, 2020 - 556 s.

  Scholarly monograph 20
 • 7.
  Historia i perspektywy analizy dużych wolumenów i strumieni danych / Józef Kozłowski (IHW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 129 s.

  Scholarly monograph 100
 • 8.
  Koncepcja federacyjna polskiego rządu jako forma nowego ładu pokojowego w Europie (1939–1945) / Dariusz Miszewski (IHW) // Środkowoeuropejskie Studia Polityczne - 2020, nr 2, p. 191-213

  Scholarly article 20
 • 9.
  Nieznany załącznik do opracowania ppłk. dypl. Ludwika Sadowskiego Oddział II Sztabu Generalnego. Rezultaty pracy pokojowej i udział w przygotowaniu do wojny / Konrad Paduszek (IHW) // W: Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 11 / red. Tadeusz Dubicki - Łomianki, Polska Dziekanów Leśny, Polska : Wydawnictwo LTW, 2020 - p. 131-150

  Chapter in monograph 20
 • 10.
  "... oddanie Służbie bez reszty". Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w stulecie jej utworzenia (1919-2019) / red. Ryszard Parafianowicz (IHW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 356 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 11.
  Piechota – dyplomacja – tułaczka : z biografii ppłk. dypl. Tadeusza Zakrzewskiego (1893-1966) / Dariusz Miszewski (IHW) // W: "... oddanie Służbie bez reszty". Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w stulecie jej utworzenia (1919-2019) / red. Ryszard Parafianowicz (IHW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 121-144

  Chapter in monograph / paper 20
 • 12.
  Pojęcie "bezpieczeństwo" w języku podstawowych dokumentów Służby Bezpieczeństwa PRL / Franciszek Dąbrowski (IHW) // W: Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa / red. Krzysztof Drabik (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 99-116

  Chapter in monograph 20
 • 13.
  The Auschwitz-Birkenau Museum & Memorial Site. The Former German Nazi Concentration and Extermination Camp : The History of the Institution of Memory and its Operating Principles. / Franciszek Dąbrowski (IHW) // Institute of National Remembrance Review - 2020, no. 2, p. 53-140

  Scholarly article 5
 • 14.
  Warunki naturalne Wirginii jako przykład terenu działań wojennych podczas walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach 1780-1781 / Katarzyna Stelmasiak (IHW) // W: Oblicza wojny. T. 2, Armia kontra natura / red. Tadeusz Grabarczyk, Magdalena Pogońska-Pol - Łódź, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020 - p. 157-173

  Chapter in monograph / paper 20
 • 15.
  11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska - Warszawa, Polska : Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii, 2019 - 47 s.

  Popular science book
 • 16.
  16 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska - Warszawa, Polska : Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii, 2019 - 45 s.

  Popular science book
 • 17.
  17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska - Warszawa, Polska : Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii, 2019 - 45 s.

  Popular science book
 • 18.
  18 Pułk Ułanów Pomorskich / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska - Warszawa, Polska : Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii, 2019 - 47 s.

  Popular science book
 • 19.
  1 Pułk Strzelców Konnych / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska - Warszawa, Polska : Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii, 2019 - 47 s.

  Popular science book
 • 20.
  2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska - Warszawa, Polska : Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii, 2019 - 45 s.

  Popular science book
 • 21.
  3 Pułk Ułanów Śląskich / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska - Warszawa, Polska : Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii, 2019 - 47 s.

  Popular science book
 • 22.
  4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska - Warszawa, Polska : Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii, 2019 - 47 s.

  Popular science book
 • 23.
  5 Pułk Strzelców Konnych / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska: Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, 2019 - 47 s.

  Popular science book
 • 24.
  8 Pułk Strzelców Konnych / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska - Warszawa, Polska : Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii, 2019 - 45 s.

  Popular science book
 • 25.
  8 Pułk Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska - Warszawa, Polska : Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii, 2019 - 47 s.

  Popular science book
 • 26.
  Absolwenci Wyższej Szkoły Wojennej w rzeczywistości dyktatury komunistycznej : zarys losów / Franciszek Dąbrowski (IHW) // W: U progu stulecia : studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie / red. Ryszard Parafianowicz (IHW) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2019 - p. 219-237

  Chapter in monograph / paper 20
 • 27.
  Antykomunizm-antybolszewizm-antyrosyjskość? : analogie i antynomie w polskiej propagandzie w wojnie z Rosją Sowiecką / Konrad Paduszek (IHW) // W: Antykomunizm Polaków w XX wieku / red. Piotr Kardela, Karol Sacewicz - Białystok, Polska Olsztyn, Polska : Instytut Pamięci Narodowej, 2019 - p. 139-156

  Chapter in monograph 20
 • 28.
  Archivos del régimen (1989-2017) / Franciszek Dąbrowski (IHW) // W: Memoria de naciones : Guía de transición democrática : La experiencia Polaca - Praha, Czech Republic : CEVRO, 2019 - p. 14-23

  Chapter in monograph 5
 • 29.
  Biblia jest tym piękniejsza, im lepiej się ją rozumie - kim jest faraon "ukryty" w Księdze Wyjścia. / Paweł Więckowski (IHW) // W: Nauki humanistyczne i społeczne. Cz. 7, Historia i polityka / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy, 2019 - p. 127-133

  Chapter in monograph 5
 • 30.
  Broń pancerna w bitwach o Monte Cassino / Juliusz Tym (WW) // W: Monte Cassino : 2. Korpus w bitwie o Monte Cassino - stan badań w 75-lecie bitwy / red. Tomasz Siewierski - Warszawa, Polska Koszalin, Polska : Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ; Politechnika Koszalińska, 2019 - p. 157-205

  Chapter in monograph 20
 • 31.
  Cyfrowe Archiwum – system informacji archiwalnej i środowisko pracy archiwisty w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. / Franciszek Dąbrowski (IHW) // Rocznik Antropologii Historii - 2019, nr 12

  Scholarly article / paper 20
 • 32.
  Czołg 1915 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019 - p. 186-187

  Encyclopaedic entry
 • 33.
  Dismantelamiento del aparato de seguridad estatal (1989-1991) / Franciszek Dąbrowski (IHW) // W: Memoria de naciones : Guía de transición democrática : La experiencia Polaca - Praha, Czech Republic : CEVRO, 2019 - p. 7-13

  Chapter in monograph 5
 • 34.
  Doświadczenia i wnioski z działań taktycznych grup bojowych na podstawie przykładów z walk 2. Brygady Pancernej w kampanii włoskiej lat 1944-1945 / Juliusz Tym (WW) // W: Studia z dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939-1947) / red. Piotr Chmielowiec, Krzysztof A. Tochman - Rzeszów, Polska : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Rzeszowie, 2019 - p. 281-300

  Chapter in monograph 20
 • 35.
  Dowódcy Września : ranking / Juliusz Tym (WW), Daniel Koreś // Polska Zbrojna. Historia - 2019, nr 3-4, p. 107-115

  Popular science article
 • 36.
  Dron 1962 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019

  Encyclopaedic entry
 • 37.
  Dwa kroki przed przyszłością : Marian Chodacki jako wzór współczesnego analityka wywiadu / Dominik Smyrgała (IHW) / Warszawa, Polska : Wojskowy Instytut Wydawniczy, 2019 - 218 s.

  Scholarly monograph 20
 • 38.
  Dzieje Ułanów Jazłowieckich / Krzysztof Goździk, Daniel Koreś, Michał Przybylak (WW), Paweł M. Rozdżestwieński, Juliusz Tym (WW) / red. Juliusz Tym (WW) - Warszawa, Polska : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 - 549 s.

  Editorial scholarly monograph 100
 • 39.
  Dzieje wojska Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w historiografii ostatnich trzech dekad / Juliusz Tym (WW) // Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym - 2019, vol. 49, nr 2, p. 107-127

  Scholarly article 40
 • 40.
  Enfant terrible wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej, czyli rzecz o ppłk. Władysławie Michniewiczu / Konrad Paduszek (IHW) // W: Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 9 / red. Tadeusz Dubicki - Łomianki, Polska : LTW, 2019 - p. 177-187

  Chapter in monograph 5
 • 41.
  Enigma 1923 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019 - p. 199

  Encyclopaedic entry
 • 42.
  Film dźwiękowy 1926 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019 - p. 200-201

  Encyclopaedic entry
 • 43.
  Ford T 1908 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019 - p. 180

  Encyclopaedic entry
 • 44.
  Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945) / Dariusz Miszewski (IHW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 648 s.

  Scholarly monograph 100
 • 45.
  "Hiram" w poetyckiej klamrze : o literacko-politycznych żywiołach płk. Ignacego Matuszewskiego (1891-1946) / Sławomir Cenckiewicz (WBN) // W: Nie ma wolności bez wielkości : pisma wybrane. T. 1, 1912-1942 : [wprowadzenie, wybór i opracowanie Sławomir Cenckiewicz] / red. Sławomir Cenckiewicz (WBN) - Łomianki, Polska Warszawa, Polska : LTW ; Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego : Instytut Pamięci Narodowej, 2019 - p. 15-198

  Chapter in monograph 20
 • 46.
  Karabin maszynowy 1884 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019 - p. 148

  Encyclopaedic entry
 • 47.
  Kinematograf 1895 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019 - p. 161

  Encyclopaedic entry
 • 48.
  „Kompromaty” mjr. Tadeusza Nowińskiego. Charakterystyki kadry i pracy polskiego wywiadu oraz kontrwywiadu w dwudziestoleciu międzywojennym i podczas II wojny światowej / Konrad Paduszek (IHW) // Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej - 2019, t. 12, p. 219-250

  Scholarly article 20
 • 49.
  Łożysko toczne 1794 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019 - p. 92

  Encyclopaedic entry
 • 50.
  Marian Chodacki 1898-1975 / Dominik Smyrgała (IHW) / Szczecin, Polska : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie, 2019 - 35 s.

  Popular science book
 • 51.
  Marszałek Edward Śmigły-Rydz jak król Jan Kazimierz. Porzucił swych żołnierzy, czy nie? / Marek Piotr Deszczyński (IHW), Krzysztof Kowalski // Tygodnik Ciechanowski - 2019, nr 40, p. 17

  Communique
 • 52.
  Memoria de naciones : Guía de transición democrática : La experiencia Polaca / Franciszek Dąbrowski (IHW), Radosław Peterman / Praha, Czech Republic : CEVRO, 2019 - 44 s.

  Scholarly monograph 20
 • 53.
  Miejsce Wyższej Szkoły Wojennej w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce (1919-1939) / Marek Piotr Deszczyński (IHW) // W: U progu stulecia : studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie / red. Ryszard Parafianowicz (IHW) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2019 - p. 43-66

  Chapter in monograph / paper 20
 • 54.
  Napęd odrzutowy 1937 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019

  Encyclopaedic entry
 • 55.
  Nie było szarży na czołgi / Juliusz Tym (WW) // Polska Zbrojna. Historia - 2019, nr 3-4, p. 28-35

  Popular science article
 • 56.
  Nie ma wolności bez wielkości : pisma wybrane. T. 1, 1912-1942 : [wprowadzenie, wybór i opracowanie Sławomir Cenckiewicz] / Ignacy Matuszewski / red. Sławomir Cenckiewicz (WBN) - Łomianki, Polska Warszawa, Polska : LTW ; Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego : Instytut Pamięci Narodowej, 2019 - 752 s.

  Scholarly monograph 20
 • 57.
  Normandzkie meandry sojuszy wojskowych / Juliusz Tym (WW) // Polska Zbrojna. Historia - 2019, nr 2, p. 38-45

  Popular science article
 • 58.
  Nowoczesna kamera filmowa 1935 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019

  Encyclopaedic entry
 • 59.
  Nowy ład w Europie Środkowej w myśli politycznej Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej w czasie drugiej wojny światowej / Dariusz Miszewski (IHW) // Saeculum Christianum. Pismo Historyczne - 2019, t. 26, nr 1, p. 172-191

  Scholarly article 40
 • 60.
  Obronność Polski w XXI wieku - II edycja / red. Ryszard Parafianowicz (IHW), Juliusz Tym (WW), Rafał Chrupek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 511 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 61.
  Operational Warfare in War College and War Studies University / Ryszard Parafianowicz (IHW) // Kwartalnik Bellona - 2019, nr 2(697), p. 17-29

  Scholarly article 20
 • 62.
  O "Pismach wybranych" / Sławomir Cenckiewicz (WBN) // W: Nie ma wolności bez wielkości : pisma wybrane. T. 1, 1912-1942 : [wprowadzenie, wybór i opracowanie Sławomir Cenckiewicz] / red. Sławomir Cenckiewicz (WBN) - Łomianki, Polska Warszawa, Polska : LTW ; Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego : Instytut Pamięci Narodowej, 2019 - p. 199-203

  Chapter in monograph 20
 • 63.
  O Polskę całą, wielką i wolną : pisma wybrane. T. 2, 1943-1946 : [wybór i opracowanie Sławomir Cenckiewicz] / Ignacy Matuszewski / red. Sławomir Cenckiewicz (WBN) - Łomianki, Polska Warszawa, Polska : LTW ; Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego : Instytut Pamięci Narodowej, 2019 - 1120 s.

  Scholarly monograph 20
 • 64.
  Pasażerski samolot odrzutowy 1949 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019

  Encyclopaedic entry
 • 65.
  Pierwsza w "Burzy" : wokół dziejów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej / red. Ryszard Parafianowicz (IHW), Dariusz Miszewski (IHW) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2019 - 261 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 66.
  Początki unii Polski i Litwy : motywacje, punkty wyjścia, konsekwencje / Franciszek Dąbrowski (IHW) // Mówią Wieki : czasopismo historyczne - 2019, nr 2, p. 29-33

  Popular science article
 • 67.
  Podłoże religijne konfliktów politycznych i wojen w Bośni i Hercegowinie ze szczególnym uwzględnieniem przełomu XX i XXI wieku / Grzegorz Wnętrzak (WBN) // W: Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 / red. Radosław Bielawski (WBN), Jarosław Solarz (WBN), Dariusz Miszewski (IHW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 87-109

  Chapter in monograph 20
 • 68.
  Polska Podziemna wobec działań Armii Krajowej na Wołyniu w latach 1943-1944 / Dariusz Miszewski (IHW) // W: Pierwsza w "Burzy" : wokół dziejów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej / red. Ryszard Parafianowicz (IHW), Dariusz Miszewski (IHW) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2019 - p. 139-189

  Chapter in monograph 20
 • 69.
  Przenośny wykrywacz metalu 1931 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019

  Encyclopaedic entry
 • 70.
  Pułkownik powraca : rozmowa ze Sławomirem Cenckiewiczem, autorem opracowania i wprowadzenia do pism wybranych Ignacego Matuszewskiego / Sławomir Cenckiewicz (WBN), Ewa Tenderenda-Ożóg // Książki : magazyn literacki - 2019, nr 10, p. 4

  Interview
 • 71.
  Radar 1939 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019

  Encyclopaedic entry
 • 72.
  Rakieta kosmiczna 1957 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019

  Encyclopaedic entry
 • 73.
  Rakieta na paliwo ciekłe 1926 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019 - p. 208-209

  Encyclopaedic entry
 • 74.
  Refleksje końcowe / Ryszard Parafianowicz (IHW) // W: Obronność Polski w XXI wieku - II edycja / red. Ryszard Parafianowicz (IHW), Juliusz Tym (WW), Rafał Chrupek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 481-491

  Chapter in monograph 20
 • 75.
  Samolot 1903 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019 - p. 175

  Encyclopaedic entry
 • 76.
  Samolot szerokokadłubowy 1969 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019

  Encyclopaedic entry
 • 77.
  Silni, zwarci, gotowi? : Kampania 1939 r. z perspektywy osiemdziesięciolecia / Juliusz Tym (WW) // Polska Zbrojna. Historia - 2019, nr 3-4, p. 100-106

  Popular science article
 • 78.
  Śmigłowiec 1940 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019

  Encyclopaedic entry
 • 79.
  Sterowiec 1900 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019 - p. 171

  Encyclopaedic entry
 • 80.
  System blokhauzowy 1901 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019 - p. 173

  Encyclopaedic entry
 • 81.
  Sztuczny satelita 1957 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019

  Encyclopaedic entry
 • 82.
  Szybkostrzelna armata polowa 1897 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019 - p. 167

  Encyclopaedic entry
 • 83.
  Tajemnice archiwum w Forcie Legionów / Konrad Paduszek (IHW) // Polska Zbrojna. Historia - 2019, nr 3-4, p. 88-91

  Popular science article
 • 84.
  Technicolor 1915 rok / Marek Deszczyński (IHW) // W: Wynalazki ludzkości - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019 - p. 196

  Encyclopaedic entry
 • 85.
  Transformación del sistema político (1988–1991) / Franciszek Dąbrowski (IHW) // W: Memoria de naciones : Guía de transición democrática : La experiencia Polaca - Praha, Czech Republic : CEVRO, 2019 - p. 3-6

  Chapter in monograph 5
 • 86.
  U progu stulecia : studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie / red. Ryszard Parafianowicz (IHW) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2019 - 278 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 87.
  Uwagi o sytuacji wojskowej na obszarze okupowanego Wołynia i jego miejscu w polskich planach powstańczych (jesień 1943 - zima 1944 roku) / Marek Deszczyński (IHW) // W: Pierwsza w "Burzy" : wokół dziejów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej / red. Ryszard Parafianowicz (IHW), Dariusz Miszewski (IHW) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2019 - p. 51-64

  Chapter in monograph / paper 20
 • 88.
  Wielkopolska Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku / Juliusz Tym (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Tetragon, 2019 - 412 s.

  Scholarly monograph 20
 • 89.
  Wprowadzenie / Juliusz Tym (WW), Rafał Chrupek (WW) // W: Obronność Polski w XXI wieku - II edycja / red. Ryszard Parafianowicz (IHW), Juliusz Tym (WW), Rafał Chrupek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 7-11

  Introduction / preface
 • 90.
  Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 / red. Radosław Bielawski (WBN), Jarosław Solarz (WBN), Dariusz Miszewski (IHW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 315 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 91.
  Współpraca polskiej i żydowskiej mniejszości w Czechosłowacji (1928–1929) w wyborach do organów przedstawicielskich / Dariusz Miszewski (IHW) // Slezský Sborník : čtvrtletník pro vědy o společnosti - 2019, č. 2, p. 83-99

  Scholarly article 20
 • 92.
  Wynalazki ludzkości / Tymoteusz Pawłowski, Marek Więcek, Norbert Haładaj, Martyna Deszczyńska, Marek Deszczyński (IHW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo SBM, 2019 - 318 s.

  Popular science book
 • 93.
  Wyższa Szkoła Wojenna w Wielkiej Brytanii (1941-1946) / Dariusz Miszewski (IHW) // W: U progu stulecia : studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie / red. Ryszard Parafianowicz (IHW) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2019 - p. 207-216

  Chapter in monograph / paper 20
 • 94.
  Wyższe szkolnictwo wojskowe Rzeczypospolitej a sztuka myślenia strategicznego / Juliusz Tym (WW) // Kwartalnik Bellona - 2019, nr 2(697), p. 98-109

  Scholarly article 20
 • 95.
  Zabezpieczenie kontrwywiadowcze jednostek wojskowych stacjonujących na terenie bolesławieckiego / Paweł Piotrowski (WBN) // W: Spojrzenia nie tylko na wschód : od Dolnego Śląska po Syberię : XX wiek w historii, historiografii i naukach politycznych : księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Ciesielskiemu w 65. rocznicę urodzin / red. Grzegorz Hryciuk, Małgorzata Ruchniewicz, Aleksander Srebrakowski - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 - p. 280-293

  Chapter in monograph 20
 • 96.
  Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w dziedzinie gospodarczej oraz próby przeciwdziałania im w II Rzeczypospolitej (1921–1939) : zarys problematyki / Marek Piotr Deszczyński (IHW) // W: Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 / red. Radosław Bielawski (WBN), Jarosław Solarz (WBN), Dariusz Miszewski (IHW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 13-37

  Chapter in monograph 20
 • 97.
  Zagrożenia migracyjne i konflikty społeczne na ziemiach polskich po II wojnie światowej : pierwsze miesiące polskości na Pomorzu Zachodnim / Paweł Więckowski (WBN) // W: Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 / red. Radosław Bielawski (WBN), Jarosław Solarz (WBN), Dariusz Miszewski (IHW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 39-61

  Chapter in monograph 20
 • 98.
  Żołnierz na wojnie i po wojnie. Problematyka zachowań ludzkich / Juliusz Tym (WW) // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica - 2019, nr 104, p. 215-233

  Scholarly article 5
 • 99.
  18 września 1939. Warszawa podejmuje walkę. Obrona stolicy miała sens / Paweł Stachnik, Marek Piotr Deszczyński (WBN) // Dziennik Polski - 2018, 18 września, p. 1-3

  Popular science article
 • 100.
  Aktywność prezydenta Ignacego Mościckiego na polu nadzoru nad polityką zagraniczną i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi (12 V 1935 – 1 IX 1939 r.) / Marek Piotr Deszczyński (IHW) // W: Prezydentowi Prof. Ignacemu Mościckiemu – w 150 rocznicę urodzin / red. Bogumiła Umińska - Ciechanów, Polska : Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2018 - p. 99-117

  Chapter in monograph / paper 5