Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Topografia "dwójki". Budynki wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej w Warszawie

Authors

[ 1 ] Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Architektura i budownictwo
 • Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939)
 • Kontrwywiad
 • Topografia
 • Warszawa (woj. mazowieckie)
 • Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • Wywiad
 • Wywiad wojskowy polski
EN
 • Building
 • Counterintelligence
 • Department II
 • Intelligence
 • Topography
 • Warsaw
Abstract

PL Artykuł opisuje miejsce i okoliczności powstania budynków Oddziału II Warszawie w latach 1918–1939, a także warunki pracy. Kontrwywiad i wywiad II Rzeczypospolitej dysponował w latach 20. budynkami zarządzanymi przez administrację wojskową wymagającymi gruntownego remontu oraz wynajmował prywatne kamienice. Stan ten negatywnie wpływał na warunki i rezultaty pracy oraz bezpieczeństwo obiektów, pracowników i informacji niejawnych. W latach 30. podjęto działania w celu wzniesienia nowych budynków, dostosowanych do wyjątkowego charakteru działalności kontrwywiadu i wywiadu.

EN The article describes the location and circumstances of the buildings of the Second Department in Warsaw in the years 1918-1939, as well as the working conditions. In the 1920s, counterintelligence and intelligence of the Second Polish Republic had buildings managed by the military administration and requiring major repairs, and also rented private tenement houses. This condition had a negative impact on the conditions and results of work as well as the security of facilities, employees and classified information. In the 1930s, steps were taken to erect new buildings, adapted to the unique nature of counterintelligence and intelligence activities.

Pages (from - to)

33 - 64

URL

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwipoNXj2oj9AhVjyLsIHeheCsgQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.abw.gov.pl%2Fftp%2Ffoto%2FWydawnictwo%2Fpdf%2FKontrwywiad_IX_-_30_12_2022.pdf&usg=AOvVaw1hMqTWlJ69dy5Fsquov3TX

Book

Kontrwywiad II Rzeczpospolitej. Tom IX

Presented on

Kontrwywiad II Rzeczpospolitej, 4.11.2022, Emów, Polska

Ministry points / chapter

20.0