Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Konrad Paduszek

Artykuły  |  Rozdziały
Jednostka organizacyjna

Instytut Historii Wojskowej

Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego

E-mail

k.paduszek@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 47 54

ORCID

0000-0003-2052-3151

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

1.3 Historia: 100%

Artykuły (3)

Rozdziały (3)