Processing may take a few seconds...

Employee

dr Konrad Paduszek

Articles  |  Chapters
Organizational unit

Instytut Historii Wojskowej

Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego

E-mail

k.paduszek@akademia.mil.pl

Telephone

26 181 47 54

ORCID

0000-0003-2052-3151

Scientific discipline (Law 2.0)

1.3 History: 100%

Articles (4)

Chapters (3)