Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Nieznany załącznik do opracowania ppłk. dypl. Ludwika Sadowskiego Oddział II Sztabu Generalnego. Rezultaty pracy pokojowej i udział w przygotowaniu do wojny

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
  • Sadowski, Ludwik (1896-1964)
  • Wywiad wojskowy polski
Pages (from - to)

131 - 150

Book

Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 11

Points of MNiSW / chapter

20.0