Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Nieznany załącznik do opracowania ppłk. dypl. Ludwika Sadowskiego Oddział II Sztabu Generalnego. Rezultaty pracy pokojowej i udział w przygotowaniu do wojny

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
  • Sadowski, Ludwik (1896-1964)
  • Wywiad wojskowy polski
Strony (od-do)

131 - 150

Książka

Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 11

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0