Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 11

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Zagadnienie funkcjonowania wywiadu Wojska Polskiego (Oddział II w latach 1918–1945 kolejno: Sztabu Generalnego, Sztabu Głównego, Sztabu Naczelnego Wodza, Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza) stanowi już od kilku dziesiątków lat przedmiot badań polskich historyków. Mimo ukazania się szeregu cennych publikacji, nadal pozostaje duże pole dla badań nad tematami dotąd niepodjętymi lub wymagającymi poczynienia istotnych korekt w dotychczasowych ustaleniach. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt powolnego ujawniania materiałów "wywiadowczej" proweniencji, a więc tzw. "wrażliwych" i "zastrzeżonych" z różnych zresztą powodów, często politycznych

Miejsce

Łomianki, Polska

Dziekanów Leśny, Polska

Wydawca

Wydawnictwo LTW

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo LTW

Data opublikowania

2020

Liczba stron

346

ISBN

978-83-7565-657-2

URL

https://ltw.com.pl/strona-glowna/703-wywiad-i-kontrwywiad-wojskowy-ii-rp-z-dzialalnosci-oddzialu-ii-sg-wp-tom-11.html

Słowa kluczowe
PL
  • Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
  • Polska
  • Wywiad wojskowy polski
Uwagi

Zawiera również spisy treści poprzednich tomów. Spis treści dostępny na stronie: https://ltw.com.pl/strona-glowna/703-wywiad-i-kontrwywiad-wojskowy-ii-rp-z-dzialalnosci-oddzialu-ii-sg-wp-tom-11.html

Rozdziały
Nieznany załącznik do opracowania ppłk. dypl. Ludwika Sadowskiego Oddział II Sztabu Generalnego. Rezultaty pracy pokojowej i udział w przygotowaniu do wojny (s. 131-150)