Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 11

Editors

Year of publication

2020

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Zagadnienie funkcjonowania wywiadu Wojska Polskiego (Oddział II w latach 1918–1945 kolejno: Sztabu Generalnego, Sztabu Głównego, Sztabu Naczelnego Wodza, Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza) stanowi już od kilku dziesiątków lat przedmiot badań polskich historyków. Mimo ukazania się szeregu cennych publikacji, nadal pozostaje duże pole dla badań nad tematami dotąd niepodjętymi lub wymagającymi poczynienia istotnych korekt w dotychczasowych ustaleniach. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt powolnego ujawniania materiałów "wywiadowczej" proweniencji, a więc tzw. "wrażliwych" i "zastrzeżonych" z różnych zresztą powodów, często politycznych

Place

Łomianki, Polska

Dziekanów Leśny, Polska

Publisher name

Wydawnictwo LTW

Publisher name from the Ministry list

Wydawnictwo LTW

Date of publication

2020

Number of pages

346

ISBN

978-83-7565-657-2

URL

https://ltw.com.pl/strona-glowna/703-wywiad-i-kontrwywiad-wojskowy-ii-rp-z-dzialalnosci-oddzialu-ii-sg-wp-tom-11.html

Keywords
PL
  • Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
  • Polska
  • Wywiad wojskowy polski
Comments

Zawiera również spisy treści poprzednich tomów. Spis treści dostępny na stronie: https://ltw.com.pl/strona-glowna/703-wywiad-i-kontrwywiad-wojskowy-ii-rp-z-dzialalnosci-oddzialu-ii-sg-wp-tom-11.html

Chapters
Nieznany załącznik do opracowania ppłk. dypl. Ludwika Sadowskiego Oddział II Sztabu Generalnego. Rezultaty pracy pokojowej i udział w przygotowaniu do wojny (p. 131-150)