Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Registrupr : bolszewicki wywiad wojskowy w latach 1918–1921 (struktura, zadania)

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bolszewizm
  • Służby specjalne
  • Wywiad wojskowy
Pages (from - to)

65 - 88

Book

Generał brygady Jan Kowalewski (1892–1965) : oficer wywiadu i kryptolog : studia i szkice

Points of MNiSW / chapter

20.0