Processing may take a few seconds...

Employee

mgr Andrzej Kowalski

Organizational unit

Instytut Historii Wojskowej

Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego

E-mail

a.kowalski@akademia.mil.pl

Telephone

26 181 44 50

ORCID

0000-0001-9626-2766

Scientific discipline (Law 2.0)

1.3 History: 100%