Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ruchy regionalne i separatystyczne we Francji południowej

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Title variant

EN Regionalism and separatism in southern France

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ludy i narody
  • Regionalizm
  • Separatyzm
  • Stosunki etniczne
  • Tożsamość narodowa
  • Francja (część południowa)
Pages (from - to)

219 - 279

Book

Współczesne regionalizmy i separatyzmy polityczne i kulturowe w Europie Zachodniej

Ministry points / chapter

20.0