Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Działania informacyjne ppłk. Jana Kowalewskiego jako attaché wojskowego przy Poselstwie RP w Moskwie w świetle teorii i praktyki działań analityczno-informacyjnych oraz dokumentacji Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.4] History

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Attaché obrony
 • Dokumentacja
 • Dyplomaci
 • Dyplomacja polska
 • GRU
 • Kontrwywiad wojskowy
 • Kowalewski Jan (1892-1965)
 • NKWD
 • Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • Oficerowie
 • OGPU
 • Matematycy
 • Moskwa (Rosja)
 • Polska
 • Służba bezpieczeństwa
 • Szpiegostwo
 • Szyfry
 • Wywiad wojskowy polski
 • Wywiad wojskowy radziecki
 • ZSRR
 • Wywiad radziecki
 • Źródła historyczne
Abstract

PL Oczekiwania Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego wobec placówki w Moskwie były bardzo duże. Miała ona jednak ograniczone możliwości realizacji postawionych przed nią zadań. Ataszat znajdował się pod ścisłą obserwacją sowieckiego kontrwywiadu. Mimo to Jan Kowalewski systematycznie ekspediował kolejne materiały do Warszawy oraz wykazywał dużą innowacyjność, zarówno w wymiarze formatu produktów informacyjnych, jak też zakresu ich tematyki. Wykorzystał on całą swoją wiedzę i doświadczenie, aby określić najważniejsze priorytety działania dla swoich podwładnych. Zaowocowało to dużą liczbą meldunków, przeglądów prasy, książek, monografii oraz innych publikacji i materiałów wywiadowczych. Zostały one wykorzystane przez oficerów Oddziału II w Warszawie do przygotowania informacji i meldunków dla wojskowego oraz politycznego kierownictwa państwa.

Pages (from - to)

137 - 158

URL

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/171365,General-brygady-Jan-Kowalewski-18921965-oficer-wywiadu-i-kryptolog-Studia-i-szki.html

Book

Generał brygady Jan Kowalewski (1892–1965) : oficer wywiadu i kryptolog : studia i szkice

Copyrights to the institution

Instytut Pamięci Narodowej

Ministry points / chapter

20.0