Processing may take a few seconds...

Article


Title

Dlaczego Polska potrzebuje teorii działań wywiadowczych?

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2021

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2021 | Journal number: nr 1 (704)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Wywiad
  • Wywiad wojskowy
  • Polityka zagraniczna
  • Polska
Abstract

PL W Polsce prace nad budową narodowej teorii działań wywiadowczych były prowadzone w ograniczonym zakresie – rzadko wykraczały poza struktury wojskowych i cywilnych instytucji wywiadowczych. Kolejne wysiłki i osiągnięcia na tym polu mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności polskich struktur wywiadowczych oraz zakresu wsparcia przez nie procesów decyzyjnych czynników polityczno-wojskowych, badanie literatury przedmiotu zaś może pozwolić zarówno na określenie elementów, na jakich można budować teorię działań wywiadowczych, jak również na wskazanie, w jaki sposób należy ją skonstruować oraz w jakiej mierze jej osiągnięcia będą mogły być wykorzystane w praktyce struktur rozpoznawczych i instytucji wywiadowczych. Z analiz wynika, że studia wywiadowcze powinny być prowadzone systematycznie i rozwijane jako samodzielna, stosowana dyscyplina badań naukowych. Budowa teorii działań wywiadowczych powinna polegać na definiowaniu relacji między tymi działaniami a polityką zagraniczną. W tym celu należałoby połączyć poszczególne scenariusze polityczne z elementami niezbędnych do ich materializacji działań wywiadowczych. Jeżeli uda się to osiągnąć, możliwe będzie zintegrowanie zagadnień polityki zagranicznej i wywiadu oraz osadzenie ich w ogólnym kontekście teoretycznym.

Date of online publication

30.04.2021

Pages (from - to)

29 - 45

DOI

10.5604/01.3001.0014.8638

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=215490

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

40.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0