Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kwestia jakości pytań w działaniach analityczno-informacyjnych

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Informacja
  • Planowanie
  • Rozpoznanie
  • Wywiad
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

125 - 136

Book

Współczesne wyzwania bezpieczeństwa : podejście wieloaspektowe

Points of MNiSW / chapter

20.0