Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Artur Mezglewski, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (12)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Prawa i obowiązki kierujących pojazdami oraz uprawnienia organów kontroli w świetle nowych przepisów o kontroli ruchu drogowego / Artur Mezglewski (IP) // Studia Prawnoustrojowe - 2019, nr 46, p. 277-289

  Scholarly article 20
 • 2.
  Udział organów procesowych w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw związanych z zarządzaniem ludźmi w organizacji / Artur Mezglewski (IP) // W: Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 - p. 71-92

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  Dowód z dokumentu w sprawach o wykroczenie drogowe oraz w postępowaniach administracyjnych o zatrzymanie prawa jazdy / Artur Mezglewski (WBN) // W: Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego / red. Artur Mezglewski (WBN), Michał Skwarzyński - Lublin, Polska : Wydawnictwo KUL, 2018 - p. 127-156

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego / red. Artur Mezglewski (WBN), Michał Skwarzyński - Lublin, Polska : Wydawnictwo KUL, 2018 - 256 s.

  Scholarly monograph 20
 • 5.
  The impact of european law on the level of privacy protection in the area of personal data processing by religious communities / Artur Mezglewski (WBN) // W: The influence of the European system of human right into national law / red. Piotr Steczkowski, Michał Skwarzyński - Lublin, Polska : Wydawnictwo KUL, 2018 - p. 37-46

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Wokanda jako źródło informacji o sprawie / Artur Mezglewski (WBN) // W: Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych / red. Paweł Fajgielski, Anna Tunia - Lublin, Polska : Wydawnictwo KUL, 2018 - p. 77-88

  Chapter in monograph 20
 • 7.
  Wzory dokumentów / Artur Mezglewski (WBN) // W: Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego / red. Artur Mezglewski (WBN), Michał Skwarzyński - Lublin, Polska : Wydawnictwo KUL, 2018 - p. 155-241

  Chapter in monograph 20
 • 8.
  Kompetencje państwa w zakresie stanowienia przepisów o zawieraniu małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej oraz ich rejestracji / Artur Mezglewski (WBN) // W: Rodzina i prawo / red. Dagmara Jaroszewska-Choraś, Agnieszka Kilińska-Pękacz, Agnieszka Wendeł-Domaradzka: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017 - p. 73-79

  Chapter in monograph 5
 • 9.
  Opinia prawna w sprawie uprawnień informacyjnych oraz rektyfikacyjnych członków związków wyznaniowych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez związki wyznaniowe w ramach ich działalności statutowej / Artur Mezglewski (WBN) // Studia z Prawa Wyznaniowego - 2017, t. 20, p. 373-382

  Scholarly article 7
 • 10.
  Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego / Artur Mezglewski (WBN) // W: Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce a forma wyznaniowa zawarcia małżeństwa cywilnego / red. Tadeusz J. Zieliński, Michał Hucał - Waleńczów, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 2016 - p. 13-31

  Chapter in monograph
 • 11.
  Struktury administracji publicznej : metody, ogniwa, więzi. T. 1 / red. Artur Mezglewski (WBN) - Rzeszów, Polska : Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2016 - 434 s.

  Scholarly monograph
 • 12.
  Wyznaniowe szkoły wyższe a publiczny system kształcenia / Artur Mezglewski (WBN) // W: Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej / red. Michał Skwarzyński, Piotr Steczkowski - Lublin, Polska : Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016 - p. 237-250

  Chapter in monograph