Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Pragmatyka przesłuchania świadków w postępowaniach karnych i wykroczeniowych

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Oskarżenie
  • Policja
  • Policjanci
  • Prawo karne procesowe
  • Prawo wykroczeń
  • Przesłuchanie świadka
  • Polska
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

175 - 190

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&search_scope=NLOP_IZ_NZ&tab=LibraryCatalog&docid=alma991052927524105066&lang=pl&context=L&adaptor=Local%20Search%20Engine&query=any,exact,Sobczyk,%20Pawe%C5%82

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 189-190. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym : konkretyzacja i realizacja

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0