Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Małżeństwo
  • Prawo kanoniczne
  • Polska
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

13 - 31

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991005700959705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Prawo%20ma%C5%82%C5%BCe%C5%84skie%20Ko%C5%9Bcio%C5%82a%20katolickiego&offset=0

Book

Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce a forma wyznaniowa zawarcia małżeństwa cywilnego