Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Perspektywa i zakres implementacji nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Administracyjnego. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dane osobowe
  • Ochrona
  • Prawo kanoniczne
Pages (from - to)

36 - 52

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991051096919705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Perspektywa%20i%20zakres&offset=0

Book

Ochrona danych osobowych w Kościele