Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Metody i instrumenty zapobiegania przestępczości w organizacji realizującej zadanie kontroli ruchu drogowego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Kontrola
  • Organizacja
  • Przestępstwa drogowe
Streszczenie

PL Zarówno prawo, jak i technologia mogą w znacznym stopniu przyczynić się do zapobiegania przyczynom przestępczości. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione propozycje rozwiązań prawnych oraz technologicznych, które mogą posłużyć do zapobiegania przyczynom przestępczości w specyficznej organizacji, jaką jest policja. Proponowane rozwiązanie technologiczne dotyczyć będzie wprowadzenia obowiązku nagrywania interwencji drogowych za pomocą kamer samochodowych oraz kamer nasobnych. Samo wprowadzenie powyższego rozwiązania technologicznego nie usprawni organizacji w działaniu. Konieczne jest ponadto wprowadzenie odpowiednich ram organizacyjnych związanych ze stosowaniem proponowanych urządzeń, a także zmiana otoczenia prawnego poprzez nowelizację obowiązujących przepisów administracyjnych oraz karnych. W tym celu w rozdziale pierwszym ukazano model zarządzania tego rodzaju instytucją, a także jego mankamenty.

Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

231 - 248

Książka

Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0