Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Metody i instrumenty zapobiegania przestępczości w organizacji realizującej zadanie kontroli ruchu drogowego

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kontrola
  • Organizacja
  • Przestępstwa drogowe
Abstract

PL Zarówno prawo, jak i technologia mogą w znacznym stopniu przyczynić się do zapobiegania przyczynom przestępczości. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione propozycje rozwiązań prawnych oraz technologicznych, które mogą posłużyć do zapobiegania przyczynom przestępczości w specyficznej organizacji, jaką jest policja. Proponowane rozwiązanie technologiczne dotyczyć będzie wprowadzenia obowiązku nagrywania interwencji drogowych za pomocą kamer samochodowych oraz kamer nasobnych. Samo wprowadzenie powyższego rozwiązania technologicznego nie usprawni organizacji w działaniu. Konieczne jest ponadto wprowadzenie odpowiednich ram organizacyjnych związanych ze stosowaniem proponowanych urządzeń, a także zmiana otoczenia prawnego poprzez nowelizację obowiązujących przepisów administracyjnych oraz karnych. W tym celu w rozdziale pierwszym ukazano model zarządzania tego rodzaju instytucją, a także jego mankamenty.

Date of online publication

2020

Pages (from - to)

231 - 248

Book

Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach

Points of MNiSW / chapter

20.0