Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach

Editors

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Publisher name from the MNiSW list

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Date of publication

2020

Number of pages

248

ISBN

978-83-66344-07-5

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052724904505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Wdro%C5%BCenie%20metod%20i%20instrument%C3%B3w%20zapobiegania%20przest%C4%99pczo%C5%9Bci%20w%20organizacjach&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Organizacje
  • Pranie pieniędzy
  • Przestępczość gospodarcza
  • Przestępczość ubezpieczeniowa
  • Terrozryzm
  • Zwalczanie
  • Polska
Comments

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach i bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 107-109

Chapters
Metody i instrumenty zapobiegania przestępczości w organizacji realizującej zadanie kontroli ruchu drogowego (p. 231-248)