Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Naruszenie zasady ochrony rodziny w przepisach sankcjonujących obowiązek denuncjacji osoby dysponującej pojazdem, przy użyciu którego popełniono wykroczenie drogowe

Authors

[ 1 ] Uniwersytet Opolski | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Komunikacja drogowa
  • Prawo
  • Przestępstwa i wykroczenia drogowe
  • Polska
Pages (from - to)

313 - 323

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991049352949705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Naruszenie%20zasady%20ochrony&offset=0

Comments

Streszczenie w języku angielskim

Book

Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych : teoria i praktyka