Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kompetencje państwa w zakresie stanowienia przepisów o zawieraniu małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej oraz ich rejestracji

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

73 - 79

Book

Rodzina i prawo

Points of MNiSW / chapter

5.0