Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Wyznaniowe szkoły wyższe a publiczny system kształcenia

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kościół a państwo
  • Polityka wyznaniowa
  • Prawo wyznaniowe
  • Polska
Pages (from - to)

237 - 250

Book

Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej