Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej

Redaktorzy

[ 1 ] Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Lublin : Wydawnictwo KUL

Data opublikowania

2016

Liczba stron

383

ISBN

9788380612365

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991049540189705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Polityka%20wyznaniowa%20a%20prawo&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Kościół a państwo
  • Polityka wyznaniowa
  • Prawo wyznaniowa
  • Polska
Rozdziały
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Wydawnictwo KUL

Typ licencji

inne