Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Józef Janczak, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (31)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Selected problems of the organization of communication information system in the territorial defence forces / Józef Janczak (WZiD), Maciej Marczyk (WW) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie - 2020, z. 145, p. 183-196

  Scholarly article 20
 • 2.
  Wojska Obrony Terytorialnej w wojskowym systemie łączności : wybrane problemy / Józef Janczak (WZiD), Maciej Mariusz Marczyk (WW) // W: Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP / red. Maciej Mariusz Marczyk (WW), Robert Janczewski (WW), Bartłomiej Terebiński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 51-68

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  Ewolucja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie / Józef Janczak (WZiD) // W: Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w organizacjach - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 14-69

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Organizacja transportu lądowego materiałów niebezpiecznych, wybrane kwestie bezpieczeństwa / Józef Janczak (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 10, p. 216-236

  Scholarly article 20
 • 5.
  Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w organizacjach / Józef Janczak (WZiD), Edyta Szczepaniuk, Włodzimierz Krzemiński / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 174 s.

  Scholarly monograph 100
 • 6.
  Wstęp / Józef Janczak (WZiD) // W: Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w organizacjach - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 7-12

  Introduction / preface
 • 7.
  Zakończenie / Józef Janczak (WZiD) // W: Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w organizacjach - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 165-167

  Paper
 • 8.
  Zintegrowanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie / Józef Janczak (WZiD) // W: Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w organizacjach - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 70-106

  Chapter in monograph 20
 • 9.
  Akademicki inkubator przedsiębiorczości w uczelni wojskowej / Józef Janczak (WZiD) // W: Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1 / red. Aneta Wysokińska-Senkus (WZiD), Dorota Kurek (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 99-117

  Chapter in monograph 20
 • 10.
  Czynniki wpływające na organizacje systemu łączności Wojsk Obrony Terytorialnej / Józef Janczak (WZiD) // W: Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej / red. Józef Janczak (WZiD), Maciej Marczyk (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 37-77

  Chapter in monograph 20
 • 11.
  Informatyczne wsparcie zarządzania w przedsiębiorstwie branży zbrojeniowej - wybrane problemy / Józef Janczak (WZiD) // W: Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym. T. 3 / red. Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD), Aneta Nowakowska-Krystman (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 88-109

  Chapter in monograph 20
 • 12.
  Metody zarządzania ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa organizacji : wybrane problemy / Józef Janczak (WZiD) // W: Wsparcie teleinformatyczne i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w SZ RP / red. Bartosz Biernacik (WW,WZiD), Leszek Kalman (WW,WZiD), Grzegorz Pilarski (WW,WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 239-267

  Chapter in monograph 20
 • 13.
  Niszczenie energią elektromagnetyczną na współczesnym polu walki / Józef Janczak (WZiD) // W: Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. Tom II / red. Marlena Niemiec (WZiD), Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD), Wiesław Krzeszowski (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 78-96

  Chapter in monograph 20
 • 14.
  Obrona terytorialna w systemie obronnym Polski / Józef Janczak (WZiD) // W: Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2 / red. Izabela Horzela (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 67-82

  Chapter in monograph 20
 • 15.
  Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej / red. Józef Janczak (WZiD), Maciej Marczyk (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 158 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 16.
  Wirtualna rzeczywistość a edukacja użytkowników cyberprzestrzeni przeznaczenia militarnego / Józef Janczak (WZiD) // W: Wojskowe systemy łączności w systemie bezpieczeństwa państwa : wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni SZ RP / red. Bartosz Biernacik (WW), Grzegorz Pilarski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 137-150

  Chapter in monograph 20
 • 17.
  Wybrane problemy bezpieczeństwa cywilnego w Polsce / Józef Janczak (WZiD) // Przegląd Policyjny - 2018, nr 1 (129), p. 5-19

  Scholarly article 8
 • 18.
  Zadania obrony terytorialnej w systemie obronnym Polski w kontekście potrzeb organizacji łączności / Józef Janczak (WZiD) // W: Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej / red. Józef Janczak (WZiD), Maciej Marczyk (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 13-36

  Chapter in monograph 20
 • 19.
  Zakończenie / Józef Janczak (WZiD) // W: Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej / red. Józef Janczak (WZiD), Maciej Marczyk (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 146-150

  Paper
 • 20.
  Zmiany w prawie unijnym w zakresie ochrony danych osobowych / Józef Janczak (WZiD), Krzysztof Cygańczyk // W: Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagrożeń / red. Łukasz Roman, Krzysztof Krassowski, Stanisław Sagan, Dariusz Wróblewski: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2018 - p. 39-54

  Chapter in monograph 5
 • 21.
  Informatyka w zarządzaniu / red. Józef Janczak (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 163 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 22.
  Potrzeby i możliwości integracji modułu inżynieryjnego w systemach wspomagania decyzji : praca naukowo - badawcza : kod pracy: II.2.2.5.0 / Józef Janczak (WZiD), Stanisław Kowalkowski (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017

  Research work
 • 23.
  Wstęp / Józef Janczak (WZiD) // W: Informatyka w zarządzaniu / red. Józef Janczak (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 7-11

  Introduction / preface
 • 24.
  Wybrane problemy wykorzystania Internetu w organizacji / Józef Janczak (WZiD) // W: Informatyka w zarządzaniu / red. Józef Janczak (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 12-70

  Chapter in monograph 20
 • 25.
  Zakończenie / Józef Janczak (WZiD) // W: Informatyka w zarządzaniu / red. Józef Janczak (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 162-163

  Paper
 • 26.
  Ewolucja systemów informatycznych zarządzania / Józef Janczak (WZiD) // W: Innowacyjne rozwiązania w zakresie systemów informatycznych zarządzania i dowodzenia: praca naukowo - badawcza: kod pracy: II.2.17.2.0: Wydawca Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 17-86

  Chapter of research work
 • 27.
  Innowacyjne rozwiązania w zakresie systemów informatycznych zarządzania i dowodzenia: praca naukowo - badawcza: kod pracy: II.2.17.2.0 / Józef Janczak (WZiD), Grzegorz Pilarski (WW) / Wydawca Akademii Sztuki Wojennej, 2016

  Research work
 • 28.
  Organizacja systemu dowodzenia i łączności poziomu taktycznego w heterogenicznym środowisku walki / Maciej Marczyk (WW), Józef Janczak (WZiD) // W: Wyzwania i perspektywy ewolucji taktyki w świetle konfliktów lokalnych XXI wieku / red. Leszek Elak (WW), Artur Michalak (WW), Wojciech Więcek (AszWoj) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2016 - p. 271-287

  Chapter in monograph
 • 29.
  Rozwój systemów informatycznych dowodzenia wykorzystywanych w Wojsku Polskim / Józef Janczak (WZiD) // W: Innowacyjne rozwiązania w zakresie systemów informatycznych zarządzania i dowodzenia: praca naukowo - badawcza: kod pracy: II.2.17.2.0: Wydawca Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 87-123

  Chapter of research work
 • 30.
  Wybrane metody przeciwdziałania współczesnemu cyberterroryzmowi / Józef Janczak (WZiD), Anna Angelika Mieszkowicz, Maciej Marczyk (WW) // W: Systemy i sieci teleinformatyczne Sił Zbrojnych RP - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni / red. Bartosz Biernacik (WBN), Leszek Kalman (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawca Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 14-34

  Chapter in monograph
 • 31.
  Wybrane systemy zarządzania bezpieczeństwem cywilnym w Polsce / Józef Janczak (WZiD) // W: Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego / red. Anna Gołębiowska - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Sejmowe, 2016 - p. 69-82

  Chapter in monograph / paper