Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wybrane metody przeciwdziałania współczesnemu cyberterroryzmowi

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bepieczeństwo
  • Cyberterroryzm
  • Systemy teleinformatyczne wojskowe
Pages (from - to)

14 - 34

Book

Systemy i sieci teleinformatyczne Sił Zbrojnych RP - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other